Teated

Kuna ilmaprognoos on alates saabuvast nädalavahetusest ööpäeva keskmiselt +10 C  lõppeb keskkütteperiood järgmiselt:

  1. Kiiklas-  20. mail;
  2. Mäetagusel ja Iisakul -22. mail;
  3. Tudulinnas -25. mail.

Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamise kohta.

Käesolevaga teatab Alutaguse Haldus OÜ, et kehtestab juhatuse otsusega nr 09. 20.04.2020 alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad vastavalt  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14¹ lõige 1 alusel alates 01.06.2020.a., millised on kooskõlastatud Alutaguse vallavalitsuse korraldusega nr. 67  20.02.2020

Hinnad kehtivad kõikide klientide kohta, kes kasutavad vee-ettevõtja Alutaguse Haldus OÜ vee- ja kanalisatsiooniteenust Alutaguse valla territooriumil.

Hind veeteenuse eest              2,22 eurot m3  ilma käibemaksuta ja 2,66 koos käibemaksuga

Hind kanalisatsiooniteenuse eest        2,41 eurot m3 ilma käibemaksuta ja 2,89 koos käibemaksuga

Rakendub igakuine abonenttasu (kuutasu), milline on seotud veemõõturi ja veemõõturi diameetriga alljärgnevalt:

Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
DN 15 1,00 eurot/tk 1,20 eurot/tk
DN 20 4,00 eurot/tk 4,80 eurot/tk
DN 25 10,00 eurot/tk 12,00 eurot/tk
DN 32 14,00 eurot/tk 16,80 eurot/tk
DN 40 18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk
DN 80 ja üle 27,00 eurot/tk 32,40 eurot/tk

Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu arvestatakse kuutasu 50% ulatuses.

Korteriühistule arvestatakse kuutasu pea veemõõturi alusel.

NB Alutaguse vallavolikogu päevakorras on klientidele veehinna osaline doteerimine!

Seoses koroonaviiruse COVID-19 kiire levikuga on  Iisaku kontor suletud. Töö toimub kaugtöö vormis. Kiirete küsimuste korral võib pöörduda tel. +372 5342 7681 ja 336 6930
Mäetaguse kontoris klientide teenindus toimud telefoni teel 336 6930 ja +372 5192 0904
Näidud palume edastada kodulehe kaudu või telefoni teel 336 6933