Ettevõttest

Alutaguse Haldus on ettevõtte, mis tegeleb puhta joogiveega varustamisega.

Ühisveevärgiga on varustatud pea kogu elanikkond, ligikaudu 98% Mäetaguse, Kiikla ja Pagari piirkondade elanikest. Erandi moodustavad üksikud majapidamised.

Ettevõtte põhilised tegevusalad peale ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamist on soojuse tootmine ja müük, kalmistute haldamine, talvised teedehooldustööd, suvised heakorratööd.

2014. aasta novembrist toodetakse kaugküttesüsteemi soojusenergiat taastuvatest energiaallikatest.