Teated

Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamise kohta.

Käesolevaga teatab Alutaguse Haldus OÜ, et  juhatuse otsusega 20.04.2020.a. nr 09 on kehtestanud alates 01.06.2020.a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14¹ lõige 1 alusel, millised on kooskõlastatud Alutaguse vallavalitsuse korraldusega nr. 67  20.02.2020

Hinnad kehtivad kõikide klientide kohta, kes kasutavad vee-ettevõtja  vee- ja kanalisatsiooniteenust Alutaguse valla territooriumil.

Hind veeteenuse eest on 2,22 eurot m3  ilma käibemaksuta ja 2,66 koos käibemaksuga

Hind kanalisatsiooniteenuse eest 2,41 eurot m3 ilma käibemaksuta ja 2,89 koos käibemaksuga

Rakendub igakuine abonenttasu (kuutasu), milline on seotud veemõõturi diameetriga alljärgnevalt:

Veearvesti diameeter Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
DN 15 1,00 eurot/tk 1,20 eurot/tk
DN 20 4,00 eurot/tk 4,80 eurot/tk
DN 25 10,00 eurot/tk 12,00 eurot/tk
DN 32 14,00 eurot/tk 16,80 eurot/tk
DN 40 18,00 eurot/tk 21,60 eurot/tk
DN 80 ja üle 27,00 eurot/tk 32,40 eurot/tk

Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu arvestatakse kuutasu 50% ulatuses.

Korteriühistule arvestatakse kuutasu peaveemõõtja alusel.

Näidud palume edastada kodulehe kaudu