Teated

Anname teada, et 04.01.2022 kell 09:30 – 12:30 toimub plaaniline elektrikatkestus  Iisaku Ida-Viru maakond, mille käigus jääb elektrienergiata ka ÜVKA veepumpla, millest tingitud on sellel perioodil veekatkestus.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik õhuliini hoolduse tõttu

Elektrienergia puudumise ajal puudub ka trassivesi.