Kaugkütte soojusenergia hinnakiri


Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse piirhind alates 01.10.2022 on 105,89 €/MWh ilma käibemaksuta ning 127,07 €/MWh koos käibemaksuga.

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt otsusega 01.09.2022 nr 7-3/2022-114

Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse hind kuni 30.09.2022 on 64 €/MWh ilma käibemaksuta ning 76,80 €/MWh koos käibemaksuga.

Kütteperioodil soojusarvesti näitude esitamiseks on kliendil tarvis iga kalendrikuu viimasel päeval fikseerida soojusarvesti näit ning edastada hiljemalt järgneva kuu 4 kuupäevaks kodulehe www.alutagusehaldus.ee NÄITUDE TEATAMINE kaudu või e-postiga info@alutagusehaldus.ee

Kaugkütte seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13349182?leiaKehtiv