Kaugkütte soojusenergia hinnakiri


Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse hind alates 01.11.2021 on 64 €/MWh ilma käibemaksuta ning 76,80 €/MWh koos käibemaksuga.

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt otsusega 30.09.2021 nr 7-3/2021-041

Alutaguse valla võrgupiirkonna kaugkütte soojuse hind kuni 31.10.2021 on 57,85 €/MWh ilma käibemaksuta ning 69,42 €/MWh koos käibemaksuga.

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt otsusega 12.09.2019 nr 7-3/2019-048

Kütteperioodil soojusarvesti näitude esitamiseks on kliendil tarvis iga kalendrikuu viimasel päeval fikseerida soojusarvesti näit ning edastada hiljemalt järgneva kuu 4 kuupäevaks kodulehe www.alutagusehaldus.ee NÄITUDE TEATAMINE kaudu või e-postiga info@alutagusehaldus.ee