Teated kliendile

Hea klient

Teade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamise kohta.

Käesolevaga teatab Alutaguse Haldus OÜ, et  juhatuse otsusega 20.04.2020.a. nr 09 on kehtestanud alates 01.06.2020.a. alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14¹ lõige 1 alusel, millised on kooskõlastatud Alutaguse vallavalitsuse korraldusega nr. 67  20.02.2020

Hinnad kehtivad kõikide klientide kohta, kes kasutavad vee-ettevõtja  vee- ja kanalisatsiooniteenust Alutaguse valla territooriumil.

Hind veeteenuse eest on 2,22 eurot/ m3  ilma käibemaksuta ja 2,66 eurot/m3 koos käibemaksuga

Hind kanalisatsiooniteenuse eest 2,41 eurot m3 ilma käibemaksuta ja 2,89 eurot/m3 koos käibemaksuga

Rakendub igakuine abonenttasu (kuutasu), milline on seotud veemõõturi diameetriga alljärgnevalt:

Veearvesti diameeterHind käibemaksutaHind käibemaksuga
DN 151,00 eurot/tk1,20 eurot/tk
DN 204,00 eurot/tk4,80 eurot/tk
DN 2510,00 eurot/tk12,00 eurot/tk
DN 3214,00 eurot/tk16,80 eurot/tk
DN 4018,00 eurot/tk21,60 eurot/tk
DN 80 ja üle27,00 eurot/tk32,40 eurot/tk

Kui veemõõturi järgi arvestatakse ainult vee või ainult kanalisatsioonikulu arvestatakse kuutasu 50% ulatuses.

Korteriühistule arvestatakse kuutasu peaveemõõtja alusel. Näidud palume edastada kodulehe kaudu  Me ei väljasta üldjuhul paberil arveid, mille summa on alla 3 euro. Liidame summa järgmisele arvele ja väljastame arve 3 euro täitumisel.